Pisemne zapytanie E-007399/11 Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji. Ataki cybernetyczne jako działania wojenne