Pisemne zapytanie E-6744/10 Rebecca Harms (Verts/ALE) do Komisji. Projekt finansowania przez UE programów zapobiegania wściekliźnie i kastracji bezpańskich psów