Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 467/2011 z dnia 13 maja 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2011 r.