Pisemne zapytanie P-5521/08 skierowane przez: Athanasiosa Pafilisa (GUE/NGL) do Komisji. sprzedania Olympic Airlines