Pisemne zapytanie E-000312/11 Lara Comi (PPE) do Komisji. Wniosek o wsparcie UE dla włoskich pracowników transgranicznych