Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Námorní prepravcovia automobilov (Vec AT.40009)