Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Morscy przewoźnicy samochodowi (AT.40009)