Pisemne zapytanie E-002689/11 Proinsias De Rossa (S&D) do Komisji. Wdrożenie w Irlandii prawodawstwa UE dotyczącego jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej