Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie