Pisemne zapytanie E-7085/10 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Język regionalny – manx