Pisemne zapytanie E-0379/09 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. informacji dotyczących wykorzystania funduszy przez miasto Ankona w ramach programu działań w dziedzinie polityki ochrony konsumentów