Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG