Sprawa T-407/08: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Metromeet — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy meeting metro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))