Pisemne zapytanie P-3380/10 skierował: Francisco José Millán Mon (PPE) do Komisji. Umowa handlowa UE-Maroko dotycząca produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych i rybołówstwa