TITJUR Run2Day Franchise przeciwko OHMI - Runners Point (Run²) Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 7 lutego 2012 r. # Run2Day Franchise BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Run² - Wcześniejsze, słowny i graficzny, wspólnotowe znaki towarowe RUN2DAY - Wcześniejszy graficzny zarejestrowany dla Beneluksu znak towarowy RUN2DATE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009. # Sprawa T-64/11.