Pisemne zapytanie E-004991/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Kryteria wyboru projektów pomocy rozwojowej