/* */

Sprawa T-197/09: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2009 r. — Słowenia przeciwko Komisji