Pisemne zapytanie E-5547/10 Nick Griffin (NI) do Komisji. Kolegium Europejskie i podobne placówki