Pisemne zapytanie E-6332/08 skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji. majątku mafii