Pisemne zapytanie E-1224/08 skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji. środków na różnicowanie działalności rolnej (chartów)