Pisemne zapytanie E-6947/08 skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji. kary za nieposiadanie brytyjskiego prawa jazdy (victim fee)