Pisemne zapytanie E-010831/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Import pomidorów z Maroka