Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 czerwca 2014 r.