Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4581 — Imperial Tobacco/Altadis) Tekst mający znaczenie dla EOG