Pisemne zapytanie E-006627/11 Sergio Berlato (PPE) do Komisji. Opóźnienia w wydawaniu certyfikatów CITES dla zwierząt wspólnie i łatwo wyhodowanych w niewoli i odpowiednio oznakowanych zgodnie z przepisami europejskimi