Pisemne zapytanie E-011917/11 Iva Zanicchi (PPE) do Komisji. Szkody powodziowe w Pakistanie