Pisemne zapytanie E-005999/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Pozostałości środków ochrony roślin w winogronach rozdawanych w greckich szkołach