Grecja przeciwko Komisji Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 22 stycznia 2010 r. # Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej. # Odwołanie - Decyzja Komisji w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej początkowo przyznanej z Fundusz Spójności na projekt nowego portu lotniczego w Atenach-Spacie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zasady niedziałania prawa wstecz, pewności prawa i proporcjonalności - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne. # Sprawa C-43/09 P. TITJUR