Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie utrzymania Europy w ruchu - zrównoważonej mobilności dla naszego kontynentu (2006/2227(INI))