Sprawa T-61/09: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2011 r. — Meica przeciwko OHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w przedmiocie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego Schinken King — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy King — Wcześniejsze krajowe i wspólnotowe słowne znaki towarowe Curry King — Podstawa odmowy — Ryzyko wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009))