Pisemne zapytanie E-0896/08 skierowane przez: Cătălina-Ioana Nechifora (PSE) do Komisji. aktualnego stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszu spójności