Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5385 — Avnet/Abacus) Tekst mający znaczenie dla EOG