Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej