Pisemne zapytanie E-1277/08 skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) i Elenę Valenciano Martínez-Orozco (PSE) do Komisji. propozycji ustanowienia prawnie wiążącej umowy dla legalnych imigrantów