Sprawa C-215/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — Pacific World Limited, FDD International Limited przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Zestaw sztucznych paznokci z uformowanego tworzywa sztucznego — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1417/2007 — Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych (pozycja 3926 ) — Preparaty do manicure lub pedicure (pozycja 3304 ) — Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (pozycja 8214 ))