ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2009 om ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel (2008/2053(INI))