Metoda ABB-ABM kot orodje za upravljanje dodeljevanja proračunskih sredstev Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. marca 2009 o metodi ABB-ABM kot orodju za upravljanje dodeljevanja proračunskih sredstev (2008/2053(INI))