Juhtimisvahend eelarvevahendite eraldamiseks Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2009 . aasta resolutsioon tegevuspõhise eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise meetodi kui juhtimisvahendi kohta eelarvevahendite eraldamiseks (2008/2053(INI))