Metoda ABB-ABM jako nástroj pro řízení přidělování rozpočtových zdrojů Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o metodě ABB-ABM jako nástroji pro řízení přidělování rozpočtových zdrojů (2008/2053(INI))