Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 15 listopada 2011 r. # El Coto De Rioja, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny wspólnotowy znak towarowy COTO DE GOMARIZ - Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe COTO DE IMAZ i EL COTO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009. # Sprawa T-276/10. TITJUR El Coto De Rioja przeciwko OHMI-Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)