Pisemne zapytanie P-3159/07 skierowane przez: Marian Harkin (ALDE) do Komisji. badania zderzenia bocznego w odniesieniu do urządzeń przytrzymujących dla dzieci