Pisemne zapytanie E-3457/07 skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji. zmniejszenia liczby doświadczeń na zwierzętach mających na celu stwierdzenie zawartości pewnych biotoksyn morskich