Sprawa F-86/07: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji