Pisemne zapytanie E-006305/11 Kyriakos Mavronikolas (S&D) do Rady. Informacje pochodzące z Biura Dziennikarstwa Śledczego