Pisemne zapytanie P-6416/07 skierowane przez: Esko Seppänena (GUE/NGL) do Komisji. sygnałów Galileo