Pisemne zapytanie E-6297/08 skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji. skutków uzależnienia od gier hazardowych