Pisemne zapytanie E-5559/08 skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji. kryzysu finansowego i Europy