Pisemne zapytanie E-000420/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Rady. Zagraniczne bazy wojskowe w Ameryce Łacińskiej