Sprawa C-195/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (dawniej Cour d’arbitrage) (Belgia) w dniu 26 kwietnia 2012 r. — I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA) przeciwko Région wallonne