/* */

Sprawa F-141/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 września 2009 r. — Hartwig przeciwko Komisji (Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Osoby wpisane na listę rezerwową konkursu opublikowanego przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie służbowe na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Środki przejściowe zawarte w załączniku XII do regulaminu pracowniczego)